Home » 2017 » July » 24 » Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah
11:56 AM
Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Forsikringsselskapet betaler ut av nettverksleverandorer i henhold til "rimelige og vanlige" avgifter, som kan vaere mindre enn leverandorens vanlige avgift. Leverandoren kan ogsa ha en egen kontrakt med assurandoren om a akseptere det som beloper seg til en nedsatt pris eller kapasitet til leverandorens standardkostnader. Det koster vanligvis pasienten mindre a bruke en nettleverandor. Commonwealth Fund, i sin arlige undersokelse, "Mirror, Mirror on the Wall", sammenligner utforelsen av helsevesenene i Australia, New Zealand, Storbritannia, Tyskland, Canada og USA. Den 2007-studien viste at, selv om USA-systemet er den dyreste, det konsekvent under-performs sammenlignet med de andre landene. En forskjell mellom USA og de andre landene i studien er at USA er det eneste landet uten universell helseforsikring. Commonwealth Fund fullforte sin trettende arlige helsepolitiske undersokelse i 2010.

En undersokelse av undersokelsen "fant betydelige forskjeller i tilgang, kostnadsbelastninger og problemer med helseforsikring som er knyttet til forsikringsdesign". Av de undersokte landene viste resultatene at personer i USA hadde mer utgifter for lommeboken, flere tvister med forsikringsselskaper enn andre land, og flere forsikringsbetalinger ble nektet. Papirarbeidet var ogsa hoyere, selv om Tyskland hadde tilsvarende hoye papirer. Det offentlige helsevesenet heter Medicare. Det sikrer fri universell tilgang til sykehusbehandling og subsidiert medisinsk behandling utenfor sykehuset. Den er finansiert med en 1,5% skatteavgift pa alle skattebetalere, en ekstra 1% avgift pa hoyinntektsinntekter, samt generell inntekt. Det private helsesystemet finansieres av en rekke private helseforsikringsorganisasjoner. Den storste av disse er Medibank Private Limited, som frem til 2014 var en statlig eid enhet, da den ble privatisert og notert pa den australske borsen. Noen private helseforsikringsselskaper er "for profit" -virksomheter som Australian Unity, og noen er ideelle organisasjoner som HCF og HBF Health Fund (HBF). Noen, for eksempel Politi Helse, har medlemskap begrenset til bestemte grupper, men flertallet har apent medlemskap. Medlemskap til de fleste helsefondene er na ogsa tilgjengelig via sammenligningssider som moneytime, Sammenlign markedet, iSelect Ltd., Choosi og YouCompare. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Views: 79 | Added by: Dwijaya | Tags: AsuransiKesehatan, AsuransiTerbaik, AsuransiMurah | Rating: 0.0/0
Total comments: 0